Valde

Jānis Students – priekšnieks

Māris Sermoliņš – pirmais vietnieks, administrācija & kasieris

Ilze Baidiņa – otrā vietniece, kultūras daļa

Jānis Liepiņš – īpašuma pārzinis

Sarmīte Leja-Grigalinoviča – biedrzine

Aivars Smildziņš – saimniecības pārzinis

Valda Rainey – sekretāre

Jānis Grigalinovičs-Leja – tehnisko ierīču pārzinis

Laimonis Drukovskis – arhivārs

Ingrīda Valdmane – grāmatvede

Anita Cirīte – bērnu pasākumu vadītāja

valdes kopējā e-pasta adrese: priedaine@priedaine.com