ŅLB valdes sastāvs:

Sarmīte Leja-Grigalinoviča – priekšniece.

Māris Sermoliņš – pirmais vietnieks, administrācija un kasieris.

Ilze Baidiņa – otrā vietniece, kultūras veicinātāja.

Jānis Grigalinovičs-Leja – īpašuma pārzinis, pārvaldnieks.

Aivars Smildziņš – īpašuma pārzinis par ēku un iekštelpām.

Laimonis Drukovskis – arhivārs.

Dace Spanier – biedrzine, kasiera palīdze, līdzekļu vākšanas vadītāja.

Terēze Apsīte – sekretāre, dāmu komitejas priekšniece.

Ingrīda Valdmane – grāmatvede.

Ilga Caune – Priedaines literārās kopas vadītāja.

Dziesma Tetere – teātra kopas vadītāja.

Jānis Ģiga – sporta kopas “Kursa” priekšnieks.

Jānis Lucs – revīzijas komitejas vadītājs.

Jānis Kristbergs – revīzijas komitejas pārstāvis.

Sandra Milevska – revīzijas komitejas pārstāve.

valdes kopējā e-pasta adrese: [email protected]