Plānotie pasākumi 2022. gadam

23. oktobris – 11 AM Ņūbransvikas – Leikvudas latviešu ev. lut. draudzes dievkalpojums.

28., 29., 30. oktobris – Amerikas latviešu apvienības skolotāju konference.

6. novembris – 11 AM Ņūbransvikas – Leikvudas latviešu ev. lut. draudzes dievkalpojums.

20. novembris – Latvijas valsts neatkarības pasludināšanas 104. gadadienas svinības.

4. decembris – 11 AM Ņūbransvikas – Leikvudas latviešu ev. lut. draudzes dievkalpojums.

17. decembris – Ņujorkas latviešu ev. lut. draudzes Ņūdžersijas latviešu pamatskolas Ziemassvētku eglīte.

18. decembris – 11 AM Ņūbransvikas – Leikvudas latviešu ev. lut. draudzes Ziemassvētku eglīte.