Plānotie pasākumi 2023. gadam

18. marts – 1 PM Ņūdžersijas Latviešu Federālās kredītsabiedrības pilnsapulce.

18. marts – 3 PM Ņūdžersijas Latviešu biedrības pilnsapulce.

https://us06web.zoom.us/j/9061327565

19. marts – 11 AM Ņūbransvikas – Leikvudas latviešu ev. lut. draudzes dievkalpojums. Pēc dievkalpojuma draudzes pilnsapulce.

1. aprīlis – Talkas diena.

2. aprīlis – 11 AM Ņūbransvikas – Leikvudas latviešu ev. lut. draudzes Pūpolu svētdienas dievkalpojums.

7. aprīlis – 1 PM Ņūbransvikas – Leikvudas latviešu ev. lut. draudzes Lielās piektdienas dievkalpojums ar dievgaldu.

22. aprīlis – LELBA Austrumu apgabala konference

23. aprīlis – 11 AM Ņūbransvikas – Leikvudas latviešu ev. lut. draudzes dievkalpojums.

7. maijs – 11 AM Ņūbransvikas – Leikvudas latviešu ev. lut. draudzes dievkalpojums.

21. maijs – 11 AM Ņūbransvikas – Leikvudas latviešu ev. lut. draudzes dievkalpojums.

3. jūnijs – Ņūdžersijas Latviešu pamatskolas izlaidums.

4. jūnijs – 11 AM Ņūbransvikas – Leikvudas latviešu ev. lut. draudzes dievkalpojums.

17. jūnijs – Līgo svētki Priedainē.

25. jūnijs – 11 AM Ņūbransvikas – Leikvudas latviešu ev. lut. draudzes dievkalpojums.

9. septembris – Kursas volejbola turnīrs.

18. novembris – Latvijas neatkarības proklamēšanas 105. gadadienas svinības.

10. decembris – 11 AM Ņūbransvikas – Leikvudas latviešu ev. lut. draudzes Ziemassvētku eglīte.

16. decembris – Ņūdžersijas Latviešu pamatskolas Ziemassvētku eglīte.