Plānotie pasākumi 2022. gadam

2. oktobris – Baltiešu sadraudzības diena.

Uz tikšanos Priedainē, Baltiešu sadraudzības dienā! Programmā būs svētku uzrunas no Baltijas valstu pārstāvjiem. Saviesīgajā daļā jūs visus priecēs Ņujorkas latviešu deju kopa Jumalīte, kā arī igauņu mūziķe Ülle Bucholz un lietuviešu draugu sagatavotie priekšnesumi. Saimnieces būs sarūpējušas gardas uzkodas. Gaidām jūs – svinēsim svētkus kopā!

Lūdzu pieteikties līdz 29. septembrim Sarmītei Lejai-Grigalinovičai:  sarmiteleja@aol.com  vai 7326108227

16. oktobris – 11 AM Ņūbransvikas – Leikvudas latviešu ev. lut. draudzes dievkalpojums.

23. oktobris – 11 AM Ņūbransvikas – Leikvudas latviešu ev. lut. draudzes dievkalpojums.

6. novembris – 11 AM Ņūbransvikas – Leikvudas latviešu ev. lut. draudzes dievkalpojums.

20. novembris – Latvijas valsts neatkarības pasludināšanas 104. gadadienas svinības.

4. decembris – 11 AM Ņūbransvikas – Leikvudas latviešu ev. lut. draudzes dievkalpojums.

17. decembris – Ņujorkas latviešu ev. lut. draudzes Ņūdžersijas latviešu pamatskolas Ziemassvētku eglīte.

18. decembris – 11 AM Ņūbransvikas – Leikvudas latviešu ev. lut. draudzes Ziemassvētku eglīte.