Plānotie pasākumi 2023. gadam

3. decembris – 11 AM Ņūbransvikas-Leikvudas latviešu ev. lut. draudzes dievkalpojums ar dievgaldu.

10. decembris – 11 AM Ņūbransvikas-Leikvudas latviešu ev. lut. draudzes Ziemassvētku eglīte. Koncertā uzstāsies Gunta Plostniece un Julija Plostniece. Būs pusdienas.

16. decembris – Ņūdžersijas Latviešu pamatskolas Ziemassvētku eglīte.

24. decembris – 4 pm Ņūbransvikas-Leikvudas latviešu ev. lut. draudzes Ziemassvētku vakara dievkalpojums.