Plānotie pasākumi 2022. gadam

4. decembris – 11 AM Ņūbransvikas – Leikvudas latviešu ev. lut. draudzes dievkalpojums.

17. decembris – Ņujorkas latviešu ev. lut. draudzes Ņūdžersijas latviešu pamatskolas Ziemassvētku eglīte.

18. decembris – 11 AM Ņūbransvikas – Leikvudas latviešu ev. lut. draudzes Ziemassvētku eglīte.

24. decembris – 4pm Ņūbransvikas – Leikvudas latviešu ev. lut. draudzes Ziemassvētku dievkalpojums.