Tuvākie pasākumi 2024. gadā

18. februārī 11 am Ņūbransvikas-Leikvudas draudzes dievkalpojums ar dievgaldu.

3. martā 11 am Ņūbransvikas-Leikvudas draudzes dievkalpojums.

10. martā 1 pm Ņūdžersijas Federālās kredītsabiedrības pilnsapulce.

10. martā 2:30 pm Ņūdžersijas Latviešu biedrības pilnsapulce.

17. martā 11 am Ņūbransvikas-Leikvudas draudzes dievkalpojums.

23. martā Ņūdžersijas un Ņujorkas latviešu pamatskolu Lieldienas.

24. martā 11 am Ņūbransvikas-Leikvudas draudzes Pūpolu svētdienas dievkalpojums.

29. martā 11 am Ņūbransvikas-Leikvudas draudzes Lielās Piektdienas dievkalpojums ar dievgaldu.

7. aprīlī 11 am Ņūbransvikas-Leikvudas draudzes dievkalpojums. Seko draudzes pilnsapulce.

13. aprīlī 10 am Ņūdžersijas Latviešu biedrības pavasara talka.

20. un 21. aprīlī LELBA Austrumu apgabala konference.

21. aprīlī Ņūbransvikas-Leikvudas draudzes dievkalpojums ar dievgaldu.

4. un 5. maijā Starptautiskais novusa turnīrs.

5. maijā 11 am Ņūbransvikas-Leikvudas draudzes dievkalpojums.

19. maijā 11 am Ņūbransvikas-Leikvudas draudzes Vasarsvētku dievkalpojums ar dievgaldu.

1. jūnijā Ņūdžersijas latviešu pamatskolas izlaidums.

2. jūnijā 11 am Ņūbransvikas-Leikvudas draudzes dievkalpojums ar dievgaldu.

16. jūnijā 11 am Ņūbransvikas-Leikvudas draudzes dievkalpojums 14. jūnija piemiņai.

22. jūnijā Līgo svētki Priedainē.

7. septembrī Kursas kausa volejbola turnīrs.

17. novembrī Latvijas proklamēšanas 106. gadadienas svinības.

14. decembrī 11 am Ņūbransvikas-Leikvudas draudzes Ziemassvētku eglīte.

21. decembrī Ņūdžersijas latviešu pamatskolas Ziemassvētku eglīte.

24. decembrī 4 pm Ņūbransvikas-Leikvudas draudzes Ziemassvētku vakara dievkalpojums.

Ziņojumi

Pieteikšanās ALA Izglītojošiem ceļojumiem latviešu izcelsmes jauniešiem no 13. – 15. gv. uz Latviju ir atvērta!

Sveika, Latvija!” – ceļojuma valoda ir latviešu.
Dalībniekiem ir jāsaprot latviešu sarunas valodu un ir jāspēj izteikties latviešu valodā. Visas pamācības, gidu stāstījumi, ekskursijas un ikdienas sarunas ar vietējiem latviešiem (kā piem. restorānos un viesnīcās) būs latviešu valodā. No dalībniekiem sagaidīs, ka runās savā starpā latviski.

Heritage Latvia” – mazāk uzsvers latviešu valodai.
Piemērots ceļojums dalībniekiem kam nav ērti runāt latviski, jeb kam grūtāk saprast latviešu valodu. Pamācības un ekskursijas būs abās valodās. Gidu stāstījumi būs angļu valodā, lai dalībnieki var pilnvērtīgi saprast doto informāciju. Ikdienas sarunās ar vietējiem latviešiem (restorānos un viesnīcās) mudinās dalībniekiem pēc spējas runāt latviski.

Lūdzam nopietni apsvērt kurš ceļojums ir piemērotāks dalībniekam. ABI CEĻOJUMI IR VIENLĪDZĪGI UN VIENLĪDZ NOZĪMĪGI.

Informācija par ceļojumiem, datumiem un maksām ir atrodama: