Plānotie pasākumi 2023. gadam

3. jūnijs – 11 AM Ņūdžersijas Latviešu pamatskolas izlaidums.

4. jūnijs – 11 AM Ņūbransvikas – Leikvudas latviešu ev. lut. draudzes dievkalpojums.

17. jūnijs – Saulgriežu ieskandināšana, Līgo svētki, Jāņi Priedainē 2023.

Lūdzu, apmeklējiet šo lapu vēlāk, pagaidām tā nav papildināta!

Šei būs apraksts par šo pasākumu un vispārīga informācija…

25. jūnijs – 11 AM Ņūbransvikas – Leikvudas latviešu ev. lut. draudzes dievkalpojums.

9. septembris – Kursas volejbola turnīrs.

18. novembris – Latvijas neatkarības proklamēšanas 105. gadadienas svinības.

10. decembris – 11 AM Ņūbransvikas – Leikvudas latviešu ev. lut. draudzes Ziemassvētku eglīte.

16. decembris – Ņūdžersijas Latviešu pamatskolas Ziemassvētku eglīte.