Plānotie pasākumi 2023. gadam

18. novembris – Latvijas neatkarības proklamēšanas 105. gadadienas svinības.

10. decembris – 11 AM Ņūbransvikas – Leikvudas latviešu ev. lut. draudzes Ziemassvētku eglīte.

16. decembris – Ņūdžersijas Latviešu pamatskolas Ziemassvētku eglīte.