Plānotie pasākumi 2022. gadam

10. septembris – Kursas volejbola turnīrs. Informācijai zvanīt Jānim Ģigam +19089311228

11. septembris – 11 AM Ņūbransvikas – Leikvudas latviešu ev. lut. draudzes dievkalpojums.

25. septembris – 11 AM Ņūbransvikas – Leikvudas latviešu ev. lut. draudzes dievkalpojums.

2. oktobris – Baltiešu apvienošanās diena.

16. oktobris – 11 AM Ņūbransvikas – Leikvudas latviešu ev. lut. draudzes dievkalpojums.

23. oktobris – 11 AM Ņūbransvikas – Leikvudas latviešu ev. lut. draudzes dievkalpojums.

6. novembris – 11 AM Ņūbransvikas – Leikvudas latviešu ev. lut. draudzes dievkalpojums.

20. novembris – Latvijas valsts neatkarības pasludināšanas 104. gadadienas svinības.

4. decembris – 11 AM Ņūbransvikas – Leikvudas latviešu ev. lut. draudzes dievkalpojums.

17. decembris – Ņujorkas latviešu ev. lut. draudzes Ņūdžersijas latviešu pamatskolas Ziemassvētku eglīte.

18. decembris – 11 AM Ņūbransvikas – Leikvudas latviešu ev. lut. draudzes Ziemassvētku eglīte.