Ziņojumi

Pieteikšanās ALA Izglītojošiem ceļojumiem latviešu izcelsmes jauniešiem no 13. – 15. gv. uz Latviju ir atvērta!

Sveika, Latvija!” – ceļojuma valoda ir latviešu.
Dalībniekiem ir jāsaprot latviešu sarunas valodu un ir jāspēj izteikties latviešu valodā. Visas pamācības, gidu stāstījumi, ekskursijas un ikdienas sarunas ar vietējiem latviešiem (kā piem. restorānos un viesnīcās) būs latviešu valodā. No dalībniekiem sagaidīs, ka runās savā starpā latviski.

Heritage Latvia” – mazāk uzsvers latviešu valodai.
Piemērots ceļojums dalībniekiem kam nav ērti runāt latviski, jeb kam grūtāk saprast latviešu valodu. Pamācības un ekskursijas būs abās valodās. Gidu stāstījumi būs angļu valodā, lai dalībnieki var pilnvērtīgi saprast doto informāciju. Ikdienas sarunās ar vietējiem latviešiem (restorānos un viesnīcās) mudinās dalībniekiem pēc spējas runāt latviski.

Lūdzam nopietni apsvērt kurš ceļojums ir piemērotāks dalībniekam. ABI CEĻOJUMI IR VIENLĪDZĪGI UN VIENLĪDZ NOZĪMĪGI.

Informācija par ceļojumiem, datumiem un maksām ir atrodama: