Vīru kopa “Vilkači”

30. oktobrī 14:00 $30.00

Priedainē

Latviešu folkloras un seno cīņu kopas “Vilkači” koncerts. Rīko Ņudžersijas Latviešu biedrība

informācijai: Jānis Students 7328369750