Baltic Unity day

13. oktobrī 14:00 $30.00

Priedainē

Igauņu, latviešu un lietuviešu priekšnesumi. Par siltām pusdienām gādās “Dzintara galds”.
Runu teiks Latvijas Republikas vēstnieks ASV Andris Teikmanis.

Uzstāsies mūziķe / dziedātāja Evija Sloka.

Pasākumu rīko Ņūdžersijas Latviešu biedrība

informācijai: Jānis Students 7328369750

Vīru kopa “Vilkači”

30. oktobrī 14:00 $30.00

Priedainē

Latviešu folkloras un seno cīņu kopas “Vilkači” koncerts. Turneju rīko Latviešu kultūras biedrība “Tilts” sadarbībā ar Ņūdžersijas Latviešu biedrību.

informācijai: Jānis Students 7328369750

Latvijas valsts 100 gadu jubileja

18. novembrī 13:00. $30.00

Priedainē

Latvijas 100 gadu jubijejas pasākumā dziedās Filadelfijas koris. Vadītāja Gunta Plostniece. Svētku runu teiks Sarma Muižniece-Liepiņa. Svētbrīdi vadīs mācītāja Ieva Pušmucāne-Kineyko. Siltas pusdienas gatavos “Dzintara galds”. Rīko Ņudžersijas Latviešu biedrība.

informācijai: Jānis Students 7328369750