Latvijas valsts 100 gadu jubileja

18. novembrī 13:00. $30.00

Priedainē

Latvijas 100 gadu jubijejas pasākumā dziedās Filadelfijas koris. Vadītāja Gunta Plostniece. Svētku runu teiks Sarma Muižniece-Liepiņa. Svētbrīdi vadīs mācītāja Ieva Pušmucāne-Kineyko. Siltas pusdienas gatavos “Dzintara galds”. Rīko Ņudžersijas Latviešu biedrība.

informācijai: Jānis Students 7328369750